Familieret – ægtepagter, separation og skilsmisse

Advokatfirmaet Jerry Osbak yder fortrolig og personlig rådgivning inden for familieretten. Vi bestræber os på at tage højde for de menneskelige hensyn i vor juridiske behandling af familieretlige sager.

Ved separation og skilsmisse bistår vi blandt andet ved spørgsmål omkring bodeling, forældremyndighed og samværsret:

  • Separation
  • Skilsmisse
  • Bodeling
  • Forældremyndighed og samværsret
  • Ophævelse af papirløse samlivsforhold
  • Ægtefælle- og børnebidrag

Familieret omfatter desuden:

  • Udarbejdelse af ægtepagt
  • Udarbejdelse af sameje- og samlivskontrakt
  • Gaver og lån i familieforhold
  • Faderskabssager
  • Tvangsfjernelsessager