Familieret – ægtepagter, separation og skilsmisse

Advokatfirmaet Jerry Osbak yder fortrolig og personlig rådgivning inden for familieretten. Vi bestræber os på at tage højde for de menneskelige hensyn i vor juridiske behandling af familieretlige sager.

Ved separation og skilsmisse bistår vi blandt andet ved spørgsmål omkring bodeling, forældremyndighed og samværsret:

 • Separation
 • Skilsmisse
 • Bodeling
 • Forældremyndighed og samværsret
 • Ophævelse af papirløse samlivsforhold
 • Ægtefælle- og børnebidrag

Familieret omfatter desuden:

 • Udarbejdelse af ægtepagt
 • Udarbejdelse af sameje- og samlivskontrakt
 • Gaver og lån i familieforhold
 • Faderskabssager
 • Tvangsfjernelsessager