Lejeret

Advokatfirmaet Jerry Osbak besidder en betydelig erfaring indenfor både privat- og erhvervslejeretlige emner. Vi er blandt andet medstiftere af Danmarks Erhvervslejerforening hvor advokat Jerry Osbak er bestyrelsesformand. Foreningen varetager erhvervslejernes interesser.

Lovgivningen på det lejeretlige område er meget kompleks, vi anbefaler derfor altid at tage kontakt til en advokat for kompetent juridisk bistand ved lejeretlige problemstillinger.

Til privatpersoner yder vi rådgivning og bistand i alle lejeretlige spørgsmål, herunder:

 

  • Forhandling og udfærdigelse af lejeaftaler
  • Reguleringer af lejeaftaler
  • Spørgsmål om ophævelse eller opsigelse af lejemål
  • Mangelsager, manglende overholdelse af husorden, indkrævning af manglende huslejebetaling m.v.
  • Retssager i huslejenævnet, boligretten og fogedsager