Retssager

Advokatfirmaet Jerry Osbak har møderet for alle retslige instanser, herunder Sø- og Handelsret, byret, Landsretterne og Højesteret.

Førelse af en retssag kan blive nødvendig, hvis der ikke ved forhandling eller mægling kan opnås en retfærdig og acceptabel løsning. Før det besluttes at føre retssag, vurderer vi mulighederne for løsning af tvisten på anden vis. Vi undersøger også de økonomiske aspekter (herunder muligheder for fri proces og/eller retshjælp) og tidsmæssige udsigter samt fordele og ulemper, før en retssag indledes.

Udover erfaring, juridisk kompetence og grundig, strategisk planlægning af bevisførelse og procedure er formidlings- og fremstillingsevner vigtige forudsætninger for retfærdig afgørelse af en sag.