Strafferet

Advokatfirmaet Jerry Osbak yder juridisk bistand til sigtede eller anklagede klienter.

Som forsvarsadvokater er vi opmærksomme på, at vore klienter har ret til medmenneskelig og grundig juridisk advokatbistand, uanset om man er skyldig eller uskyldig. I mange tilfælde har man ret til at få beskikket en advokat, som man selv kan vælge.

Vi kan fungere som forsvarer i alle typer straffesager og deltager med klienter i politiafhøringer. Udover overtrædelser af straffeloven omfatter strafferet også lovovertrædelser af blandt andet skatteloven, færdselsloven og miljøloven.