Udlændingeret – asyl, opholdstilladelser og arbejdstilladelser

Advokatfirmaet Jerry Osbak yder bistand og rådgivning i udlændingeret, herunder:

  • Asyl
  • Opholdstilladelse
  • Arbejdstilladelse
  • Familiesammenføring
  • Statsborgerskab
  • Førelse af retssager

Advokat Anne Osbak, der er næstformand i Foreningen af Udlændingeretsadvokater i Danmark, F.A.U., varetager mange sager af denne karakter.