Funktionærsager, arbejds- og ansættelsesretSalaried employee law

Indenfor området arbejds- og ansættelsesret yder Advokatfirmaet Jerry Osbak rådgivning, der omfatter forholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere.
Ofte drejer det sig om spørgsmål vedrørende forhandling og udfærdigelse af ansættelseskontrakter, fratrædelsesaftaler, afskedigelser og/eller arbejdsrelaterede konflikter.

Vi bistår private og virksomheder med rådgivning, forhandling og retssager indenfor områderne:

  • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter
  • Afskedigelse og opsigelse
  • Udarbejdelse af fratrædelsesaftaler
  • Generel funktionærret
  • Ansættelse og afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse
  • Ansættelsesretlige tvister og førelse af retssager

In the field of work and employment the law firm Advokatfirmaet Jerry Osbak provides consultancy in cases between employers and salaried employees.

Often this concerns the negotiation and preparation of employment contracts, retirement benefit plans, dismissals and/or work related conflicts.