Generationsskifte

Ved generationsskifte er der en række juridiske forhold, som skal tages i betragtning.

Advokatfirmaet Jerry Osbak bistår i forbindelse med generationsskifte med tilrettelæggelse og grundig planlægning af forretningsmæssige og private aspekter for at sikre en fortsat vækst i virksomheden efter generationsskiftet.

De juridiske områder i forbindelse med generationsskifte vedrører blandt andet skatter og afgifter, kontraktudfærdigelse, arv og finansiering.