Køb og salg af ejendomme

Advokatfirmaet Jerry Osbak yder juridisk og økonomisk rådgivning ved køb og salg af erhvervsejendomme og bistår med udfærdigelse og forhandling af kontrakter.

Advokatfirmaet Jerry Osbak er førende indenfor fast ejendom. Advokat Jerry Osbak har undervist købere, bankfolk, ejendomsmæglere og advokater i ejendomshandel i en årrække, og fast ejendom har været kontorets hovedområde i mere end 30 år. Endvidere har advokat Jerry Osbak undervist i kontraktsret på Københavns Universitet.

I forbindelse med køb og salg af forskellige former for fast ejendom er der en række komplicerede forhold og problemstillinger, som man skal være opmærksom på. Ved udfærdigelse af kontrakter om køb eller salg af en ejendom vurderer vi de juridiske, økonomiske og forretningsmæssige perspektiver med henblik på optimal økonomisk gevinst på et klart aftalegrundlag.

Vi kan blandt andet bidrage med:

  • Gennemgang af alle ejendommens dokumenter
  • Rådgivning og forhandling af købsaftalen
  • Udarbejdelse af alle dokumenter, herunder skøde
  • Rådgivning om fortrydelsesret og advokatforbehold
  • Rådgivning om finansiering og forsikring
  • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
  • Rådgivning i andre relevante forhold ved køb af fast ejendom, f.eks. formue og arveforhold, samejeoverenskomst, ægtepagt og testamente.
  • Førelse af retssag ved mangelsager