DødsbobehandlingHandling the estate of a deceased person

Advokatfirmaet Jerry Osbak yder rådgivning i dødsbobehandling.

I forbindelse med valg af boskifteform er det vigtigt at få kompetent advokatrådgivning, da boskifteformen har konsekvenser for skatter og afgifter.

Vi rådgiver blandt andet i spørgsmål omkring:

  • Dødsbobehandlingsform
  • Skatter og afgifter
  • Skifte- og arveretlige forhold
  • Salg af aktiver – herunder fast ejendom, virksomhed, indbo, værdipapirer m.v.
  • Kontakt til relevante offentlige myndigheder
  • Udarbejdelse af opgørelser og selvangivelser

The law firm Advokatfirmaet Jerry Osbak provides consultancy in handling the estate of a deceased person.

Qualified counselling is important in case of choosing how to administer the estate of the deceased, since it will have implications on the taxes.

We provides consultancy in questions about:

Administration of the estate of the deceased
Tax and duty
Probate court and law of succession/li>
Sale of assets – real estate, company, household goods, securities etc.
Contact to the public authorities
Preparation of the winding up of the estate and tax returns