ErstatningsretTort and insurance law

Advokatfirmaet Jerry Osbak rådgiver og yder effektiv og grundig sagsbehandling indenfor alle områder af erstatningsretten.

Vi har mange års juridisk erfaring indenfor området, og advokat Jerry Osbak har undervist i erstatningsret ved Københavns Universitet.

Det erstatningsretlige område kan f.eks. vedrøre personskader i trafikken, patientskader eller arbejdsskader. Vi bistår også ved tingskader, erstatning ved forsørgertab, genoptagelse af erstatningssager og erstatning til ofre for forbrydelser.

Erstatningsret er et omfattende og kompliceret område, som kræver yderst kompetent, grundig og individuel advokatbistand. Ofte er modparten store virksomheder eller institutioner, som kan være ”svære at danse med”.

Vi yder blandt andet rådgivning, som omfatter:

  • Vurdering af ansvarsgrundlag
  • Opgørelse af tabt arbejdsfortjeneste
  • Opgørelse af varig mén og tab af erhvervsevne
  • Anmeldelse til eget forsikringsselskab og vurdering af ulykkesforsikring
  • Forhandling af evt. forlig med erstatningsansvarliges forsikringsselskab
  • Forelæggelse af sagen for Arbejdsskadestyrelsen og sociale nævn
  • Førelse af retssag

The law firm Advokatfirmaet Jerry Osbak provides efficient and thorough counselling in the field of tort law.

Cases of tort law are often about personal injury in traffic, injury of a patient or work-related injury.

We also provide assistance in cases of property damage, compensation in case of bereavement of breadwinner, reopening of cases of compensation and compensation to victims of crimes