Familieret – ægtepagter, separation og skilsmisseFamily law

Advokatfirmaet Jerry Osbak yder fortrolig og personlig rådgivning inden for familieretten. Vi bestræber os på at tage højde for de menneskelige hensyn i vor juridiske behandling af familieretlige sager.

Ved separation og skilsmisse bistår vi blandt andet ved spørgsmål omkring bodeling, forældremyndighed og samværsret:

 • Separation
 • Skilsmisse
 • Bodeling
 • Forældremyndighed og samværsret
 • Ophævelse af papirløse samlivsforhold
 • Ægtefælle- og børnebidrag

Familieret omfatter desuden:

 • Udarbejdelse af ægtepagt
 • Udarbejdelse af sameje- og samlivskontrakt
 • Gaver og lån i familieforhold
 • Faderskabssager
 • Tvangsfjernelsessager

The law firm Advokatfirmaet Jerry Osbak provides confidential and personal counselling in the area of family law. We endeavour to show regard to the human considerations in cases of family law

In cases of separation and divorce we can be helpful in division of property and custody and visitation rights.

Separation
Divorce
Division of property
Custody and visitation rights
Cancellation of non-marital relationship
Spouse and child support
Family law also contains:

Preparation of prenuptial agreements
Preparation of co-ownership and declaration of cohabitation
Presents and loans in family relations
Cases of paternity
Forcible removal