RetssagerCourt Proceedings

Advokatfirmaet Jerry Osbak har møderet for alle retslige instanser, herunder Sø- og Handelsret, byret, Landsretterne og Højesteret.

Førelse af en retssag kan blive nødvendig, hvis der ikke ved forhandling eller mægling kan opnås en retfærdig og acceptabel løsning. Før det besluttes at føre retssag, vurderer vi mulighederne for løsning af tvisten på anden vis. Vi undersøger også de økonomiske aspekter (herunder muligheder for fri proces og/eller retshjælp) og tidsmæssige udsigter samt fordele og ulemper, før en retssag indledes.

Udover erfaring, juridisk kompetence og grundig, strategisk planlægning af bevisførelse og procedure er formidlings- og fremstillingsevner vigtige forudsætninger for retfærdig afgørelse af en sag.The law firm Advokatfirmaet Jerry Osbak, has the right of audience before the City Court, the High Court, the Danish Supreme Court and the Maritime- and Trade Court

Litigation can be necessary if a fair and acceptable solution cannot be reached by negotiation or mediation. Before making the decision to go to trial, we always consider the possibilities of negotiation, mediation etc. It is important to estimate the economic aspects of a trial, including the option of requesting free legal aid. Also the considerations of time and the advantages and disadvantages must be considered before initiating litigation.