StrafferetCriminal Law

Advokatfirmaet Jerry Osbak yder juridisk bistand til sigtede eller anklagede klienter.

Som forsvarsadvokater er vi opmærksomme på, at vore klienter har ret til medmenneskelig og grundig juridisk advokatbistand, uanset om man er skyldig eller uskyldig. I mange tilfælde har man ret til at få beskikket en advokat, som man selv kan vælge.

Vi kan fungere som forsvarer i alle typer straffesager og deltager med klienter i politiafhøringer. Udover overtrædelser af straffeloven omfatter strafferet også lovovertrædelser af blandt andet skatteloven, færdselsloven og miljøloven.The law firm Advokatfirmaet Jerry Osbak provides legal advice to clients who have been charged with or accused of a crime.

As defence attorneys we are aware that our clients have the right to humane and careful legal assistance, regardless of whether the client is guilty or innocent. In many cases clients have the right to appoint an attorney of their own choice.

We work as defence lawyers in all kinds of criminal cases, and we attend at the interrogation of the client by the police.

In addition to violations of criminal law, this also includes violations of the laws governing tax legislation, the highway code and environmental law, for example.