AdvokaterneAttorneys

Jerry Osbak

Advokat Jerry Osbak Født: 1944 Cand. jur.: 1971 Advokat: 1974 Møderet for Højesteret: 1984 Spidskompetencer: Kontrakt- og erstatningsret Fast ejendom Lejeret Køb af bolig herunder ejerlejligheder, andelslejligheder og fritidshuse Salg af bolig – fritidshuse Entrepriseret Selskabsret Familieret herunder ægteskabssager Testamenter Dødsboer Retsagsbehandling

Anne Osbak

Advokat Anne Osbak Født: 1949 Cand. jur.: 1974 Advokat: 1993 Møderet for Landsret: 1995 Spidskompetencer: Familieret, herunder ægteskabssager Erstatningsret Funktionærret Udlændingeret og straffesager Testamenter Ægtepagter  

Ad Advokatfirma Jerry Osbak: ”Cvr.nr. 50 96 64 10 Kontorets advokater er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er som sådan medlemmer af det danske advokatsamfund. Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af advokatsamfundet fastsatte regler og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor virksomheden udøves. Forsikringen og garantistillelsen er HDI-Gerling Forsikring. Advokatfirmaet benytter Lån & Spar Bank og Danske Bank, hvor advokatfirmaets klientkonti indestår. Det skal oplyses, at grænsen for beskyttelse af indskud i henhold til lov om garantifond for indskydere er kr. 750.000,00. Dersom klienter har pengebeløb indestående i ovennævnte pengeinstitut er grænsen for beskyttelse kr. 750.000,00 incl. klienternes samlede indskud i samme pengeinstitut. Eventuelle salærtvister med advokater kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Attorney Jerry Osbak Born: 1944 Masters of Laws: 1971 Attorney: 1974 Right of audience before the Danish Supreme Court: 1984 Specialization:

 • Contract law
 • Tort law
 • Tenant law
 • Real estate – including freehold flats, housing cooperatives and holiday homes
 • Construction law
 • Corporation law
 • Family law, including marriage cases
 • Testaments
 • Administering the estates of deceased persons
 • Court cases
Jerry Osbak

Attorney Anne Osbak Born: 1949 Masters of Laws: 1974 Attorney: 1993 Right of audience before the Danish Supreme Court: 1995 Specialization:

 • Family Law
 • Tort Law
 • Salaried Employee Law
 • Immigration Law
 • Testaments
 • Family law, including marriage cases
Anne Osbak