KerneværdierValues

Hos Advokatfirmaet Jerry Osbak arbejder vi ud fra følgende værdier, som altid er gældende for klientrådgivning og sagsbehandling.

  • Juridisk kompetence
  • Pålidelighed
  • Etisk ansvarlighed
  • Medmenneskelighed
  • Resultatorientering

Juridisk kompetence og erfaring

Advokat Jerry Osbak har mere end 35 års juridisk erfaring. Vi er alle aktive indenfor en række juridiske områder og holder os opdateret via kurser og foredrag.

  • Advokat Jerry Osbak har været underviser på Københavns Universitet i kontrakt- og erstatningsret.
  • Advokat Jerry Osbak har gennem en årrække og som en af de første advokater i Danmark udbudt kurser i boligkøb. Advokat Jerry Osbak har forfattet Ejendomshandelkompendiet – en solid samling råd og vink angående bolighandlens faldgruber. Kurset henvender sig til potentielle købere, bankfolk, ejendomsmæglere og advokater.
  • Advokat Jerry Osbak er medstifter af og formand for Danmarks Erhvervslejerforening – en forening, der varetager erhvervslejernes interesser.
  • Advokatfirmaet Jerry Osbak er førende indenfor fast ejendom, da dette har været advokatfirmaets hovedområde i mere end 35 år. Vi rådgiver om alle spørgsmål vedrørende fast ejendom.
  • Advokat Anne Osbak er næstformand i Foreningen af Udlændingeretsadvokater i Danmark, F.A.U. og har bred erfaring med udlændingeretlige sager.

Pålidelighed, medmenneskelighed og etisk ansvarlighed

Hos Advokatfirmaet Jerry Osbak værdsætter vi ærlighed, ordholdenhed og hurtighed, og vi bestræber os på altid at definere klare, forståelige aftaler og at overholde tidsfrister.

Tillidsforholdet mellem advokat og klient er nemlig en grundbetingelse for, at vi kan udfylde vore opgaver. I alle relationer bør en advokat nøje overholde alle aftaler og udvise præcision med både arbejdet og tidsfrister.

Advokaten bør i sit virke handle etisk og medmenneskelig ved udførelse af de pålagte opgaver. Vi tilstræber at handle, så der i vor arbejde er overensstemmelse mellem juridisk og moralsk ret. Vi arbejder ud fra Advokatrådets vejledende etiske regelsæt. Se endvidere www.advokatsamfundet.dk

Når en klient kommer til os, vurderer vi altid den enkelte sag nøje i samråd med klienten, før vi påtager os opgaven.

Resultatorientering

Vi tilstræber at være et af Danmarks mest effektive og målrettede advokatfirmaer. Vor ambition er at være Danmarks hurtigst arbejdende advokatfirma, og vi prioriterer at være til rådighed for nuværende og kommende klienter, når der er behov for det. Derfor tilbyder vi som noget enestående som regel et møde samme dag, hvis du ringer inden kl. 12.

Vores succes og effektivitet har medført et meget stort antal sager og tilført kontoret en bred erfaring i næsten alle typer sager.